Mata Pencaharian Pokok

Jenis PekerjaanLaki-lakiPerempuan
Buruh Tani75 orang50 orang
Pegawai Negeri Sipil87 orang24 orang
Bidan Swasta0 orang1 orang
TNI5 orang1 orang
POLRI6 orang0 orang
Guru Swasta0 orang13 orang
Wiraswasta85 orang0 orang
Belum Bekerja155 orang350 orang
Buruh Harian Lepas210 orang70 orang
Satpam/ Security10 orang0 orang
Total633 orang509 orang