Ekonomi Masyarakat

Pengangguran
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun1403 orang
Jumlah penduduk antara 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja312 orang
Jumlah penduduk antara 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga1236 orang
Jumlah penduduk antara 18-56 tahun yang bekerja penuh578 orang
Jumlah penduduk antara 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu825 orang
Jumlah penduduk antara 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja2 0rang
Jumlah penduduk antara 18-56 tahun yang cacat dan bekerja
 
Kesejahteraan Keluarga
Jumlah keluarga prasejahtera145 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1175 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 220 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 38 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus
Total jumlah kepala keluarga348 keluarga